ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

Το Ιατρείο διαθέτει εργαστήριο πλήρως εξοπλισμένο με σύγχρονα μηχανήματα και όργανα όπως :