ΒΑΣΙΚΟΚΥΤΤΑΡΙΚΟ ΚΑΡΚΙΝΩΜΑ (BCC)

ΒΑΣΙΚΟΚΥΤΤΑΡΙΚΟ ΚΑΡΚΙΝΩΜΑ (BCC)

Το βασικοκυτταρικό καρκίνωμα είναι ένας βραδέως αναπτυσσόμενος, τοπικά διεισδυτικός επιδερμικός όγκος. Αποτελεί τον συνηθέστερο καρκίνο του ανθρώπου στη λευκή φυλή.

Αφορά το 75 % των καρκίνων του δέρματος.

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΤΟΥ BCC

 • H έκθεση στον ήλιο ή το υπεριώδες φως (UV ακτινοβολία)
 • Ο τραυματισμός (ουλές εγκαύματος, θέσεις εμβολιασμού κ.λ.π.)
 • Σμηγματογόνος σπίλος

ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΟΙ ΤΥΠΟΙ

 • Επιφανειακός τύπος
 • Οζώδης τύπος
 • Μελαγχρωματικός τύπο
 • Κυστικός τύπος
 • Σκληροδερμικός τύπος
 • Μετακτινικός τύπος

ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Ανάλογα με την περιοχή εμφάνισης  και τον τύπο ακολουθούμε και διαφορετική θεραπεία

 • Χειρουργική αφαίρεση
 • Φωτοδυναμική θεραπεία
 • Κρυοχειρουργική
 • Τοπική φαρμακευτική αγωγή (ιμικουιμόδη και 5-FU)